ترکیبات کلید Ctrl :

ترکیبات کلید Ctrl :
  Ctrl+q در بعضی از برنامه ها خروج است.
  Ctrl+w در اکثر برنامه هایی که چند فایل را باهم باز می کنند مثل Ms-Word, کلا Ms-Office , Adobe Photoshop ,Ms-internet Explorer, ... فایل باز شده جاری را می بندد.
Ctrl+e   جستجو در مسیر جاری.
Ctrl+r   تازه کردن صفحه معادل کلید F5 و Refresh
   Ctrl+y وقتی که یک عمل به عقب باز میگردیم (Undo) این کلید ها یک عمل به جلو می روند   (Redo)    البته در بعضی برنامه ها معمولا محصولات آفیس مایکروسافت اینگونه هستند .


Ctrl+i    باز کردن قسمت علاقه مندی هاFavorites
  Ctrl+o باز کردن فایل جدید در اکثر برنامه ها ، معادل File>Open
Ctrl+p    پرینت گرفتن در اکثر برنامه ها.
  Ctrl+a انتخاب همه آیتم ها.
  Ctrl+s در اکثر برنامه ها ذخیره فایل جاری .Save
Ctrl+d   در اینترنت اکسپلورر صفحه باز شده جاری را به علاقه مندی ها اضافه می کند (معادل Favorites>Add to Favorites) و در ویندوز هم آیتم (آیتم های) انتخاب شده را پاک می کند.
  Ctrl+f جستجو.
  Ctrl+h معادل History ابته در ویرایشگر نوت پد معادل Find / Replace است

/ 0 نظر / 18 بازدید