برای چه هدفی می توان از روش بحث گروهی استفاده کرد ؟

1- ایجاد علاقه و آگاهی مشترک در زمینه ای خاص

2- ایجاد و پرورش تفکر انتقادی

3- ایجاد توانائی اظهار نظر در جمع

4- تقویت توانائی انتقاد پذیری

5- ایجاد وتقویت توانائی مدیریت و رهبری در گروه

6- تقویت قدرت بیان و استدلال

7- تقویت قدرت تحلیل و تصمیم گیری

8- آشنائی با روش کسب اطلاعات و حل مسائل

9- ایجاد رابطه مطلوب اجتماعی

/ 0 نظر / 20 بازدید