چرخه سنگ

•ین چرخه برای تامین انرژی به چرخه تکتونیک و برای تامین اب به چرخه اب شناختی وابسته است .
•دقت کنید که فرایند های حیاتی از طریق به جا گذاشتن کربن در سنگ ها نقش مهمی در چرخه سنگ بازی میکنند.
•فرایند های زیست - رسوبی موجب تولید سنگهایی از قبیل سنگ اهک(که بیشتر کربنات کلسیم است) و ذخایر نفتی ما (نفت و گاز) شده است.
•یکی از جنبه های مهم در چرخه سنگ عبارت از باز چرخش مواد کانی و سنگهاست.
/ 0 نظر / 22 بازدید