چرخه کربن

•کربن ماده اساسی در ساختمان جهان آلی است.این عنصر شیمیایی در همه انواع مواد آلی از زغال سنگ , نفت, DNA نقش اساسی دارد.
•کربن خالص را درترکیبات معدنی گرافیت و الماس  میتوان یافت.
•کربن از لحاظ فراوانی چهاردهمین عنصر پوسته میباشد .
•چرخه های ترکیبات بیوشیمیایی کربن واکسیژن و هیدروژن را بر روی هم چرخه کربن گویند .
/ 0 نظر / 24 بازدید