گزارش جلسه نقد کتاب جغرافیای 2

"گزارش کارگاه نقد وبررسی کتاب جغرافیای 2 سال سوم علوم انسانی"

 جلسه با حضور 25 نفر از مدرسین کتاب جغرافیای 2 با حضور جناب آقای نژاد عباسی سرگروه محترم جغرافی استان خراسان رضوی در سالن جلسات اداره آموزش وپرورش ناحیه 2 برگزار شد.پس از صحبت های مقدماتی آقای نژاد عباسی در مورد اصول نقد کتب درسی هریک از دبیران نقطه نظرات خود را برای هریک از فصول ارایه کردند که اهم موارد مطرح شده به شرح ذیل است.

-     فقدان مفاهیم جغرافیای ریاضی و نجوم در کتاب به شدت احساس می شود.

-     ارتباط موضوعی مطالب کتاب رعایت نشده است.

-     قسمت آهنگ فصلی در مناطق قطبی  به صورت روشن تر و شیوا تری بیان شود.

-     نحوه شکل گیری سیاره زمین در کتاب آورده شود.


-     تقسیم بندی کوپن در بخش آب وهوا در سطح دانش آموزان نیست.

-     تقسیم بندی بارش ایران نیاز به باز نگری دارد.


-     در قسمت شاخه های زبانی تنها به کلیات تقسیم بندی ها اکتفا شود.

-     خاک ها یکی از قسمت های خوب و پر مغز کتاب است.

-     طبقه های لایه های خاک اضافه شود.

/ 0 نظر / 19 بازدید