قوانین یادگیری:

1- قانون آمادگی (یادگیرنده باید از حیث جسمی،عاطفی،ذهنی و عقلی به اندازه کافی رشدکرده باشد.)

2- قانون اثر (انسان ها مایلند تجاربی که مطلوب و رضایتبخش اند را بپذیرند و تکرار کنند، و از آنهایی که اثرناخوشایند دارند، اجتناب ورزند.)

3- قانون تمرین (تکرار و تمرین دریادگیری ودوام آن تاثیر فراوان دارد.)

4- قانون تقدم (معمولا، نخستین خاطرات کلاس درس بیشتر در ذهن باقی می مانند.)

5- قانون شدت (یک واقعه مهیج وجذاب، بیشتر از واقعه عادی و کسل کننده در ذهن باقی می ماند.)

6- قانون عدم کاربرد (مهارت و دانشی که به کارگرفته نشود، بتدریج و به میزان زیادی فراموش میگردد.)

/ 0 نظر / 20 بازدید