پست های ارسال شده در آدر سال 1389

کشف جهان در حال گسترش ، یکی از انقلابهای فکری بزرگ قرن بیستم بود .

                                            بنام خد ا   کشف جهان در حال گسترش ، یکی از انقلابهای فکری بزرگ قرن بیستم بود .   انبساط عالم فقط ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

آموزش جغرافیا وطرح تدریس کارایی گروهی

                                                            آموزش جغرافیا وطرح تدریس کارایی گروهی   چکیده یکی از هدفهای آموزش وپرورش  این است که دانش آموزان رایاری دهد از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید

شادروان دکتر حسین شکوئی

  شادروان دکتر حسین شکوئی         E:mail  Shakoie@modares.ac.ir   آخرین ویرایش:24/2/1386       فعالیتهای پژوهشی فعالیتهای آموزشی  زندگی نامه عضویت در مجامع علمی  تالیف کتاب مدارک و مدارج علمی جوایز  مقالات مرتبه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

آموزش جغرافیا وپرورش هوشهای چندگانه

                                             آموزش جغرافیا وپرورش هوشهای چندگانه چکیده در مقاله ،نگارنده سعی دارد،یکی از نظریه های ارزشمندی را که در دو دهه ی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید