خاک چیست؟

خاک چیست؟

تعریف خاک از دیدگاههای مختلف متفاوت است.

 موسسات خاک شناسی آمریکا، خاک را به صورت زیر تعریف می کنند:
n" خاک توده ای طبیعی است که از مواد معدنی وآلی تشکیل شده وقسمت اعظم سطح زمین را می پوشاند ومی تواند ریشه گیاهان را در خود نگه دارد".
از دیدگاه زمین شناسان، خاک به صورت زیر تعریف می شود:
n "خاک قسمت جامد ونرم (ذرات ناپیوسته) از بخش فوقانی پوسته زمین است که در اثر تخریب وتجزیه مواد معدنی وآلی و تشکیل ترکیبات جدید (کانی های رسی وگیا خاک) به وجود آمده است. این قشر هوازده وناپیوسته قادر است حیات جانوری وگیاهی را در خود داشته باشد".  
/ 1 نظر / 38 بازدید
پدرام

ممنون از اطلاعاتتان