طبقه بندی سیل

سیل ها اغلب بر اساس شدت آنها طبقه بندی می شود. مقیاسهای استفاده شده هم متفاوت هستند:

  •     سیل کوچک – نتایج ان تنها، بستن جاده ها، و اختلال در ترافیک است
  •     جدی سیل – سیلی است که مناطق مسکونی را تحت تاثیر قرار می دهد
  •     سیل شدید - جاری شدن سیل در محدوده خانه ها، مغازه ها یا کارخانه ها، وتخلیه ناچیز ساکنان
  •     سیل های بسیار شدید – گسترش سیل در محدوده خانه ها، مغازه ها یا کارخانه ها، تخلیه بسیاری از ساکنان و خسارت قابل توجهی به اموال و امکانات
/ 0 نظر / 24 بازدید