ویژگی های برخی از جنگل های جهان

v عملکرد اکوسیستم درجنگل‌های خزاندار معتدل
- قابلیت تولید خوب
- خاک مرغوب و دارای هوموس مول
- نوع خاک قهوه‌ای
- فون خاک مطلوب است
v گونه‌های گیاهی غالب در اکوسیستم جنگلهای خزاندار معتدل
- بلوط، زان،  ممرز، آلش، زبان گنجشک و شاه بلوط
v جنگل‌های بارانی گرمسیری
- بارش زیاد (سالانه 2000 میلیمتر)
- تغییرات اندک دما
-رطوبت نسبی زیاد
- تغییرات فصلی کم
v عملکرد اکوسیستم جنگلهای بارانی
- قابلیت تولید زیاد  - چرخش سریع مواد مغذی
-زنجیره غذایی پیچیده و طولانی
/ 0 نظر / 21 بازدید