اصول ومبانی روش های نوین تدریس

اداره آموزش سازمان آتش نشانی  وخدمات ایمنی مشهد مقدس

اصول ومبانی روش های نوین تدریس

تدوین محمد رضا شمسی

 

 

تدریس نه یک سخنرانی هیجان انگیز که یک  فرایند تعاملی دو طرفه بین مربی و فراگیر است.

v  عوامل موثر در موفقیت یک جلسه آموزشی

v  چگونگی تهیه وکاربرد طرح درس

v  مقایسه سیستم های آموزشی سنتی  و نوین

"مربیان عزیز بیایید با تسلط بر فنآوری های نوین آموزشی،اطلاعاتی وارتباطی همچنان معمار دهکده نوین جهانی باقی بمانیم"       تدوین محمد رضا شمس

عوامل موثر در موفقیت یک جلسه آموزشی

الف- تدارک، سازماندهی و ساختار جلسه آموزشی

قبل از شروع آموزش                                            -ایجاد انگیزه برای یادگیری       - برقراری رابطه عاطفی-رعایت احترام - انتخاب محل مناسب

در حین آموزش                             

 

 • استفاده از روشهای فعال یاددهی                
 • رعایت سازمان یافته بودن مطلب          
 • رعایت وضوح مطلب
 • انتخاب محل مناسب
 • استفاده از تجارب قبلی یادگیرندگان
 • آموزش مطالب کاربردی
 • توجه به تفاوتهای فردی

 

بعد از آموزش

- ارزشیابی                 - ارائه بازخورد

ب-  محتوای آموزش

 • محتوای یک دوره آموزشی باید حداقل شامل سه مجموعه باشد:

ü  انتقال دانش یا اطلاعات و آگاهی

ü  انتقال مهارت در انجام تغییر رفتار مورد نظر

ü ایجاد نگرش صحیح در یادگیرنده نسبت به لزوم انجام مهارت کسب شده و تغییر رفتار لازم.

در طراحی یک دورة آموزشی باید دید که شرکت کنندگان:

 • 1- به چه دانشی نیاز دارند.
 • 2-  کدام کارهای عملی را انجام خواهند داد.
 • 3-  باید چه نگرش و طرز برخوردی کسب کنند.

ج- رویکرد آموزشی و انتخاب شیوه مناسب آموزشی


 • سخنرانی
 • بحث های گروهی
 • خودآموزی از طریق رسانه های چاپی (جزوه، کتاب ،  داستان،  نمایش نامه و ...)
 •  نمودارها،  فلو چارت،  پوستر،
 •   نوارهای شنیداری
 •  نوارهای ویدئو
 •  گزارش مورد(CASE REPORT)

 

چگونگی تهیه وکاربرد طرح درس

 تعریف  طرح درس:

طرح درس، برنامه ای است مدون و سنجیده که آموزشگر قبل از تدریس برای یک جلسه درس تهیه می کند.

طرح درس صرفاً برای استفاده آموزشگرطراحی می‌شود و شامل اجزاء زیر می‌باشد:

1. عنوان دوره       2. عنوان درس        3. مدت                   4. تعیین اهداف

تعیین اهداف آموزشی چه کمکی  به فرآیند آموزش می‌کند؟

- تدوین محتوای آموزش     - تعیین‌ کنندة روشهای آموزش

- برنامه ریزی جهت اندازه‌گیری وارزشیابی فرآیند آموزش

- هدف کلی آموزشی

هدف کلی عبارتی کلی است که دربر گیرنده کلیه معلومات و توانائیهایی است که از فراگیر انتظار می‌رود در پایان دوره بدست آورد اهداف کلی آموزشی با واژه هایی مانند شناخت ،آشنایی تسلط بیان شده وبرنامه ریزان را برای رسیدن به اهداف رفتاری هدایت میکنند

- اهداف جزیی /مرحله ای:

اهدافی که از هدف کلی درس یا دوره آموزشی استخراج شده ودستیابی به هدف کلی مستلزم دستیابی به همه انها میباشد .این اهداف همان رئوس مطالب درس میباشد

5. مراحل تدریس

آزمون رفتار ورودی:سنجش دانسته ها ومهارتهای از قبل آموخته شده فراگیر

- بیان اهداف رفتاری   هدفهای رفتاری انتظاراتی هستند که توقع می‌رود فراگیر پس ازفراگیری یک درس یا شرکت دربرنامه آموزشی قادر به انجام آن باشد.درنوشتن اهداف رفتاری باید از افعالی استفاده کرد که قابلیت مشاهده واندازه گیری داشته باشند :نوشتن،بازگوکردن ،ساختن ،مقایسه کردن ،حل کردن

6. انتخاب روش تدریس وارایه مطالب

7.  تعیین زمان تقریبی مورد نیاز

8. وسایل کمک آموزشی مورد نیاز

تابلو گچی /تابلو الکتریکی/تابلو مغناطیسی/تابلو جیب دار /دیتا ورایانه/وایت برد

9. جمعبندی:مرور  اهم مطالب ارایه شده به روش های مختلف

10. ارزشیابی نهایی

 • هیچ آموزشی بدون ارزشیابی کامل نیست ارزشیابی آموزگار را از تغییر رفتار صحیح آموزش گیرنده مطمئن می کند.ارزشیابی آموزش گیرنده را به فراگیری مطالب بیشتر تشویق می کند.

مقایسه سیستم های آموزشی سنتی  وسیستم های آموزشی نوین

سیستم سنتی تدریس

سیستم نوین تدرس

 • •  استفاده از یک روش مشابه
 • •  پنهان کاری
 • •  کپی برداری
 • •  نگرانی از اشتباه
 • •  یادگیری از طریق نت برداری
 • •  رسمی و خشک بودن کلاس
 • •  کلاسهای با زمان کوتاه
 • •  تصمیم گیری فردی
 • •  فکر کردن در باره نتایج
 • •  استفاده از یک روش مشابه
 • •  پنهان کاری
 • •  کپی برداری
 • •  نگرانی از اشتباه
 • •  یادگیری از طریق نت برداری
 • •  رسمی و خشک بودن کلاس
 • •  کلاسهای با زمان کوتاه
 • •  تصمیم گیری فردی
 • •  فکر کردن در باره نتایج
 • •  تنوع و انعطاف پذیری روشها
 • •  تقسیم کار، باز
 • •  یادگیری از طریق وامگیری
 • •  عدم نگرانی از اشتباه
 • •  یادگیری از طریق حل مسأله
 • •  غیر رسمی و انعطاف پذیر بودن کلاس
 • •  طولانی بودن زمان کلاس
 • •  تصمیم گیری با دیگران
 • •  فکر کردن فرآیندی
 • •  تنوع و انعطاف پذیری روشها
 • •  تقسیم کار، باز
 • •  یادگیری از طریق وامگیری
 • •  عدم نگرانی از اشتباه
 • •  یادگیری از طریق حل مسأله
 • •  غیر رسمی و انعطاف پذیر بودن کلاس
 • •  طولانی بودن زمان کلاس
 • •  تصمیم گیری با دیگران
 • •  فکر کردن فرآیندی
 

مزایای رویکرد آموزشی ونوین  یا مشارکتی

 1. افزایش میزان یادگیری در این روش به دلیل استفاده از روشهای مختلف آموزشی
 2. برجا گذاشتن اثر تجمعی به دلیل بالاتر بردن توانائی حل مسئله یادگیرندگان
 3. در این رویکرد آموزش با تجارب قبلی ارتباط داده می شود.
 4. در این رویکرد اطلاعات میان اعضاء کلاس تبادل می شود.
 5. در این رویکرد برای انتخاب محتوای آموزشی بر نیاز شرکت کنندگان تکیه می شود.
 6. روشهای استفاده شده در ین رویکرد امکان تغییر رفتار و نگرش را فراهم می کند.
/ 0 نظر / 58 بازدید