اثرات خشکسالی بر اکوسیستم خاک مرتع

اثرات خشکسالی بر اکوسیستمخاک مرتع

 

* کاهش مواد غذایی موجود در سطح خاک

* افزایش فرسایش بادی و آبی

* کاهش نقل و انتقال مواد غذایی در خاک

* افزایش طوفانها در سطح خاک (گردبادها)

* تخریب ساختمان خاک

* تخریب بافت خاک

/ 0 نظر / 24 بازدید